Wanneer naar een psycholoog/psychotherapeut?

Psychotherapeuten zijn (meestal) psychologen met een extra opleiding om mensen met problemen en klachten van psychologische aard te helpen of adviseren. Het kan om heel concrete dingen gaan, maar de klachten kunnen ook minder duidelijk zijn.

In deze praktijk kunnen mensen vanaf 18 jaar terecht. Een aantal voorbeelden:

 • depressiviteit en somberheid;
 • (onbestemde) angsten en fobieën;
 • onzekerheid;
 • schuldgevoelens;
 • vermoeidheid;
 • slapeloosheid;
 • problemen op het werk;
 • agressie en subassertiviteit;
 • omgaan met stress;
 • relatieproblemen;
 • lichamelijke klachten, waarvoor geen medische verklaring is gevonden;
 • verwerkingsproblemen.

De volgende klachten kunnen in deze praktijk niet worden behandeld:

 • mensen met een acute crisis (dan is andere interventie noodzakelijk)
 • ernstige psychiatrische klachten
 • ernstige/langdurige verslavingsproblematiek


Soms denken mensen dat klachten ernstig moeten zijn voordat ze hulp kunnen krijgen; juist als u er vroeg bij bent kan snel en effectief hulp geboden worden. Cliënten kunnen er van op aan dat hun vraag in vertrouwen wordt behandeld, een psycholoog/psychotherapeut heeft een beroepsgeheim.